Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 21 Tháng 11 2021 06:56

Thơ Tin Mừng Của Lm Fx nguyễn Thanh- Tuần 34 Mùa thường Niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thơ Tin Mừng Của Lm Fx nguyễn Thanh- Tuần 34 Mùa thường Niên


258405888 326285755853703_8012125274897754616_n

CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ
NĂM B
Ga 18, 33b-37

QUAN NÓI ĐÚNG, TÔI LÀ VUA

Khi ấy, quan Phí-là-tô
Hỏi Chúa Giê-sú rằng: “Ồ phải ông
Là Vua dân Do-thái không?"
Chúa Giê-su đáp: "Quan đồng tự khai

Nói thế, hay là có ai
Người khác nói với quan ngài về tôi?"
Phi-la-tô đáp: "Ta thôi
Đâu phải người Do-thái. Rồi dân ông

Cùng các thượng tế đã đồng
Trao nộp ông cho ta. Ông làm gì?"
Chúa Giê-su đáp: ấy thì
“Nước tôi không thuộc về chi thế này.

Nếu nước tôi thuộc chốn này,
Thì những người của tôi rày chiến tranh
Để tôi không bị nộp đành
Cho người Do-thái, nhưng dành nước tôi

Không thuộc chốn này". Đấy thôi
Phi-la-tô hỏi lại: Rồi “Vậy ông
Là Vua ư?"Chúa đáp: đồng
“Quan nói đúng. Tôi là dòng Vua. Đây

Tôi sinh ra và đến đây
Trong thế gian này để tày thực thi
Chỉ làm chứng về Chân lý.
Ai thuộc về Chân lý thì nghe Tôi".

Fx.V.Thanh

T.2 tuần 34 TN.
Lc.21,1-4

Hai đồng xu nhỏ cũng cho
Còn nhiều hơn cả mọi kho dư thừa
Tin yêu trao mấy cho vừa
Chúa thương đáp trả bằng mưa ân tình.

Fx.V.Thanh

T.3 tuần 34 TN.
Lc.21,5-11

Những gì trước mắt qua đi
Bao lời Thầy nói khắc ghi trong lòng
Niềm tin thử luyện tinh ròng
Các tiên tri giả đừng hòng lừa ta.

Fx.V.Thanh

T.4 tuần 34 TN.
Lc.21,12-19

Các con sẽ bị khước từ
Mọi người chống đối chẳng trừ người thân
Kiên trì chớ để phân vân
Dù một sợi tóc, mọi phần Chúa lo.

Fx.V.Thanh

T.5 tuần 34 TN.
Lc.21,20-28

Khi ngày báo oán gần kề
Những cơn khổ cực tư bề bủa vây
Con Người vinh hiển trên mây
Ngẩng đầu đứng thẳng vì Thầy cứu con.

Fx.V.Thanh

T.6 tuần 34 TN.
Lc.21,29-33

Hãy xem cây cối đâm chồi
Xuân qua hè đến để rồi nhận ra
Triều Đại Thiên Chúa gần ta
Lời Thầy vĩnh cửu vượt xa đất trời.

Fx.V.Thanh

T.7 tuần 34 TN.
Lc.21,34-36

Hãy tỉnh thức cầu nguyện luôn
Đứng vững trông đợi với muôn việc lành
Tránh say sưa đời bất thành
Ngày tận cùng đến Chúa dành đời sau.

Fx.V.Thanh

Read 613 times