Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 06 Tháng 11 2021 07:50

Thơ Hạnh Các Thánh Của Lm Fx Nguyễn Thanh-Tuần 32 Mùa Thường Niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thơ Hạnh Các Thánh Của Lm Fx Nguyễn Thanh-Tuần 32 Mùa Thường Niên

252882078 1811404242379892_4644051028639358856_n
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATERANO
09/11

Nhà Thờ tiên khởi trần gian
Khi mà Hội Thánh lan tràn bốn phương.

Đức Giáo Hoàng mới khai trương
Chiếu Chỉ Tha Đạo mở đường công khai

Giáo Hội tiến triển ngày mai
La-tê-ra-nố tượng đài muôn năm.

Fx.V.Thanh

252786259 424778169056193_3037619854060082144_n

THÁNH LEO CẢ GIÁO HOÀNG
TIẾN SĨ HỘI THÁNH
10/11

Phó tế Quản lý Giáo Triều
Giáo Hoàng thời đại quá nhiều khó nguy

Đạo đức dân chúng bại suy
Lạc giáo chống phá nạn tuỳ Hung nô

Giữ gìn Đạo Chúa Ki-tô
Nguyện cầu sức mạnh Thánh Đô an lành

Công Đồng ngài cố hoàn thành
Ngôi Vị Duy Nhất phần dành Chúa Con

Hai Bản Tính một Người Con
Tín điều cốt yếu mãi còn khắc ghi.

Fx.V.Thanh

252726613 318051459712665_1480690080140917717_n

THÁNH MARTINO GIÁM MỤC
11/11

Sinh ra trong nghiệp nhà binh
Mar-ti-nô cũng viễn chinh sa trường

Thánh thiện bác ái phi thường
Chính Thiên Chúa đã tỏ thương đời ngài

Cho người nghèo tấm vải dài
Trước cổng Thành vắng hình hài Giê-su

Chúa ban ơn để đền bù
Được làm con Chúa đời tu âm thầm

Ý Chúa chọn gọi chẳng lầm
Phong làm Giám mục tận tâm trọn đời.

Fx.V.Thanh

252755734 850478258960420_7855552510644464076_n

THÁNH JOSAPHAT
GIÁM MỤC TUẪN ĐẠO
12/11

Jo-sa-phát tên đặt sau
Tên Kun-sơ-quít (Kuncewycz) lần đầu khai sinh
U-crai-na mất an bình
Địa phương Hội Thánh tình hình rối ren

Thánh Giám mục phải bao phen
Gắng công hợp nhất ngọn đèn Đức tin
Công giáo Hy-lạp, La-tinh
Viết trang Hộ giáo phát sinh bất đồng

Quý tộc bảo thủ tấn công
Ngài bị sát hại vì lòng nhiệt tâm
Trái tim yêu mến bị đâm
Máu hồng Tuẫn Đạo vươn mầm Phục sinh.

Fx.V.Thanh

Read 566 times