Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 12 Tháng 11 2021 07:20

Thơ Tin Mừng Của Lm Fx Nguyễn Thanh- Tuần 33 Mùa Thường Niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thơ Tin Mừng Của Lm Fx Nguyễn Thanh- Tuần 33 Mùa Thường Niên

Cc Thnh_T_o_Vit_Nam
CHÚA NHẬT MỪNG TRỌNG THỂ
CÁC THÁNH TUẪN ĐẠO VIỆT NAM

Lc.9,23-26

AI MUỐN THEO TA PHẢI TỪ BỎ MÌNH

Chúa Giê-su nói mọi người
Ai theo Ta phải bỏ người mình đi
Vác thập giá mình thực thi
Ai cứu mạng sống mình thì mất tiêu

Vì Ta mạng sống dám liều
Sẽ cứu được mạng sống điều dám trao
Ai được cả thế giới nào
Mà thiệt thân mất lẽ nào ích chi

Bởi Ta ai xấu hổ vì
Và những lời dạy Ta thì ngày sau
Con Người cũng xấu hổ sầu
Vì kẻ ấy nữa ngày hầu vinh quang

Khi Người ngự đến cao sang
Trong vinh quang Chúa Cha ngàn uy phong
Cùng các thiên sứ một lòng
Hiện hữu vĩnh viễn vượt vòng thời gian.

Fx.V.Thanh
T.2, tuần 33 TN.
Lc.18,35-43

Giê-su Cứu Thế xin thương
Mở con đôi mắt thấy đường bước đi
Thánh ý Chúa gắng thực thi
Cao rao Danh Thánh chỉ vì được yêu.

Fx.V.Thanh

T.3, tuần 33 TN.
Lc.19,1-10

Gia-kêu thu thuế, người giàu
Muốn gặp biết Chúa ngõ hầu canh tân
Sám hối trao đổi ân cần
Giê-su cứu chữa muôn phần tội ta.

Fx.V.Thanh

T.4, tuần 33 TN.
Lc.19,11-28

Nén bạc đời sống Chúa trao
Hãy đem sinh lãi với bao việc lành
Thiết thân với Đấng Tạo Thành
Siêng năng phần thưởng Chúa dành tôi trung.

Fx.V.Thanh

T.5 tuần 33 TN.
Lc.19,41-44

Ôi thành diễn lệ Gia-liêm
Phải chi ngươi được lòng khiêm tốn này
Quân thù dày xéo thẳng tay
Vì ngày Chúa viếng ngươi quay chối từ.

Fx.V.Thanh

T.6 tuần 33 TN.
Lc.19,45-48

Chúa Giê-su phán bảo rằng:
“Nhà Ta nhà cầu nguyện hằng thực thi
Biến thành hang cướp tinh vi”
Sống theo ý Chúa chớ vì lợi danh.

Fx.V.Thanh

T.7 tuần 33 TN.
Lc.20,27-40

Nhóm Sa-đốc họ chẳng tin
Có sự sống lại phục sinh sau này
Chúa Giê-su đã trình bày
Người ta sẽ sống lại ngày cánh chung.

Fx.V.Thanh

Read 597 times