Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 09 Tháng 10 2021 07:22

Thơ Tin Mừng Của Lm Fx Nguyễn Thanh-Tuần 28 Mùa thường Niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thơ Tin Mừng Của Lm Fx Nguyễn Thanh-Tuần 28 Mùa thường Niên

Mc 10_17-27jpg
CN. XXVIII TN. B
Mc 10, 17-27

HÃY BÁN TẤT CẢ GIA TÀI RỒI ĐẾN THEO TA

Khi Chúa Giê-su vừa đi
Thì một người chạy lại quỳ gối đây
Trước Người và hỏi: “Lạy Thầy
Nhân lành, tôi phải làm ngay những gì

Để được sống đời đời?” thì
Chúa Giê-su trả lời vì: “Sao ngươi
Gọi Ta là nhân lành? người
Chẳng có ai nhân lành, người trừ ra

Một mình Thiên Chúa thôi mà
Ngươi đã biết giới răn: là luật đây,
Đừng ngoại tình, giết người này
Đừng trộm cắp, làm chứng rày dối gian

Đừng lường gạt; hãy nghiêm trang
Thảo kính cha mẹ” mọi đàng ngoan thay
Người ấy thưa lại:”Lạy Thầy,
Những điều đó tôi giữ rày thuở xưa”.

Bấy giờ Chúa Giê-su đưa
Mắt chăm chú nhìn người vừa đáp đây
Và đem lòng thương bảo tày:
“Ngươi chỉ thiếu một điều, này ngươi đi

Hãy bán cả gia tài, thì
Đem cho người nghèo khó vì mai sau
Ngươi sẽ có một kho báu
Trên trời, rồi đến theo hầu với Ta”

Nhưng người ấy nghe rồi mà
Những lời đó, thì buồn và bỏ đi
Anh có nhiều của cải vì
Lúc đó Chúa Giê-su thì nhìn quanh

Và bảo các môn đệ rành:
“Những người giàu có vào tranh Nước Trời
Thì khó biết bao!” mọi thời
Các môn đệ kinh ngạc lời đó tuyên

Nhưng Chúa Giê-su tiếp liền
Và bảo các ông lời truyền lạ sao:
“Hỡi các con, những kẻ nào
Cậy vào tiền bạc, thật bao khó vào

Nước Thiên Chúa này biết bao!
Con lạc đà chui qua vào lỗ kim
Còn dễ hơn người giàu tìm
Vào nước Thiên Chúa” chẳng ghim được gì

Các ông càng kinh ngạc vì
Hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai đây
Có thể được cứu độ?” này

Chúa Giê-su chăm chú ngay
Nhìn các ông, và nói: rày người ta
“Ðối với loài người thì xa
Không thể được, nhưng không là đối với

Thiên Chúa, vì Thiên Chúa thời
Làm được mọi sự”. Một lời Phê-rô
Thưa cùng Chúa Giê-su vô:
“Ðây chúng con bỏ tiền đồ hết đây

Mọi sự mà để theo Thầy”.
Chúa Giê-su trả lời đây rằng: “Thầy
Bảo thật cho các con này
Chẳng ai bỏ nhà cửa, rày anh em

Chị em, cha mẹ, đi kèm
Con cái, đồng ruộng chẳng xem vì Thầy
Và vì Tin Mừng, nữa này
Mà ngay bây giờ lại rày trong tay

Không được gấp trăm đời này
Nhà cửa, anh, chị em, rày mẹ cha
Con cái cùng ruộng nương và
Với sự bắt bớ, và là đời sau

Được sự sống vĩnh cửu hầu
Nhưng có nhiều kẻ trước đầu sẽ nên
Rốt hết, và những kẻ rền
Rốt hết sẽ được trở nên nhất đầu”.

Fx.V.Thanh

T.2 tuần 28 TN.
Lc.11,29-32

Sa-lô-môn với Gio-na
Phương Nam tìm đến ấy bà Hoàng xưa
Dấu lạ sám hối tội chừa
Giê-su mời gọi để đưa về trời.

Fx.V.Thanh

T.3 tuần 28 TN.
Lc.11,33-36

Đừng lo giữ sạch bên ngoài
Để che những thứ xấu hoài bên trong
Sạch vỏ cũng phải thanh lòng
Chớ đừng giả dối lòng vòng tâm can.

Fx.V.Thanh

T.4 tuần 28 TN.
Lc.11,42-46

Khốn thay ai sống bất công
Khốn thay ai thích chỗ đông được chào
Giả hình mồ mả khác nào
Gánh nặng chẳng muốn động vào ngón tay.

Fx.V.Thanh

T.5 tuần 28 TN.
Lc.11,47-54

Những người bách hại tiên tri
Bị đòi nợ máu có gì tốt đâu
Các tiến sĩ luật chuốc sầu
Chìa khoá hiểu biết còn lâu mới cầm.

Fx.V.Thanh

T.6 tuần 28 TN.
Lc.12,1-7

Tránh men biệt phái giả hình
Lời bị bách hại, thời bình công khai
Tin Chúa ta chẳng sợ ai
Người giữ hồn xác, hình hài bình an.

Fx.V.Thanh

T.7 tuần 28 TN.
Lc.12,8-12

Chối Chúa sẽ bị khước từ
Khi ngày phán xét đời tư đến gần
Ai phạm đến Chúa Thánh Thần
Muôn đời tội ấy trọn phần không tha.

Fx.V.Thanh

Read 546 times