Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ năm, 29 Tháng 2 2024 07:38

Các bài Suy niệm Chúa Nhật tuần 3 Mùa chay Năm B

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Các bài Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa chay Năm B

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY B

Lời Chúa: Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25

Tải PDF

MỤC LỤC

1.      Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây. 4

2.      Thanh tẩy Đền Thờ. 7

3.      Canh tân cách thực hành Đức Tin. 11

4.      Nhà của Cha Tôi 16

5.      Nhà Chúa Cha và nơi buôn bán. 18

6.      Đền thờ là Nhà Cha Ta. 25

7.      Ánh sáng Phục Sinh. 29

8.      Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 31

9.      Yếu tố con người. 36

10.   Đền thờ. 38

11.   Thanh tẩy đền thờ. 40

12.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 44

13.   Xây dựng đền thờ Chúa ngự. 54

14.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 59

15.   Hãy thanh tẩy đền thờ Chúa. 65

16.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 69

17.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 73

18.   Thanh tẩy đền thờ tâm hồn. 78

19.   Làm mới đền thờ tâm hồn. 82

20.   Đức Yêsu là chuẩn mực. 86

21.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 89

22.   Đức Giêsu là chuẩn mực. 93

23.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 96

24.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 99

25.   Sự lạm dụng thân xác. 102

26.   Thế giới tục hóa. 105

27.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 107

28.   Nhà Cha là nhà cầu nguyện. 111

29.   Điên rồ cho Thiên Chúa. 114

30.   Uy quyền Đấng Thiên Sai 118

31.   Thanh tẩy đền thờ. 120

32.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 123

33.   Cơn Giận Thánh. 126

34.   Điện Thờ Thân Thể của Người 128

35.   Bắt đầu lại trong sự thật 130

36.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 133

37.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 136

38.   Đền Thờ Thiên Chúa. 140

39.   Cứ phá hủy Đền Thờ này đi …... 145

40.   Thánh Đường, điểm hẹn. 148

41.   Dầu Thánh. 153

42.   Giữ trong sạch nhà Cha. 155

43.   Đền thờ. 157

44.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 159

45.   Giao ước mới 163

46.   Đền thờ đích thực. 168

47.   Con người và Đền Thờ. 170

48.   Đền thờ của Thiên Chúa. 172

49.   Thiên Chúa thanh tẩy người tình. 184

50.   Đền thờ. 188

51.   Thanh tẩy. 190

52.   Đền thờ. 193

53.   Đền thờ Thiên Chúa. 196

54.   Đền thờ tâm hồn. 199

55.   Thanh tẩy Đền Thờ. 201

56.   Cơn tức giận. 204

57.   Thanh tẩy tâm hồn. 207

58.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 210

59.   Đền thờ tâm hồn. 215

60.   Đền Thờ sống động. 221

61.   Thanh tẩy đền thờ. 224

62.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 226

63.   Luật vĩnh hằng. 228

64.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 237

65.   Thánh luật 241

66.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 248

67.   Nhà Ta là nhà cầu nguyện. 256

68.   Nhà Ta là nhà cầu nguyện. 259

69.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 265

70.   Đức Giêsu tại Samari- JKN.. 275

71.   Tẩy rửa. 281

72.   Chúa nhật 3 Mùa Chay. 284

73.   Thanh tẩy “Nhà Thờ”. 286

74.   Phải bị thiệt thân. 290

75.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 294

76.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 297

77.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 303

78.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 307

79.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 321

80.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 335

81.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 340

82.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 347

83.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 353

84.   Chúa Nhật 3 Mùa Chay. 359

85.   Giữ các giới răn. 371

86.   Người bị kết án tử hình. 373

87.   Mười điều răn mới 375

88.   Tẩy uế đền thờ. 379

89.   Đền thờ di động. 384

Read 128 times Last modified on Thứ bảy, 02 Tháng 3 2024 06:44