Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ tư, 15 Tháng 11 2023 12:31

Vài lời về lòng biết ơn

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Vài lời về lòng biết ơn

“Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim.” Chúng ta cảm thấy sốc khi đọc thấy rằng chỉ một người trong mười người phong cùi được Đức Giêsu chữa lành quay lại để “cảm ơn” Người. Biết ơn không chỉ là một bổn phận xã hội mà chúng ta chia sẻ, nhưng còn là một cách diễn tả nội tâm chúng ta để nó cũng trở thành một hành vi thiêng liêng.

Người Samatitanô quay trở lại gặp Chúa Giêsu. Tất cả các người phong cùi đều được chữa lành, đều được Chúa ân cần săn sóc yêu thương, cũng thế mọi người đều được tình yêu liên lỉ của Chúa nâng đỡ chở che. Không ai bị loại ra khỏi phạm vi hoạt động của Đức Kitô. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Nhưng thử hỏi trong số 10 người đã có người nào biết và nhận ra Chúa? Chính chúng ta, trong 10 lần thử hỏi đã cám ơn Chúa lần nào chưa? Không chắc. Cám ơn không phải là dễ.

Ngày mới an lành nhé cả nhà ơi

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta

Biết ơn và vô ơn

Lm. Anmai, CSsR

Read 148 times Last modified on Thứ năm, 16 Tháng 11 2023 08:28