Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 15 Tháng 10 2021 07:20

Thơ Tin Mừng Của Lm Fx Nguyễn Thanh- Tuần 29 Mùa Thường Niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thơ Tin Mừng Của Lm Fx Nguyễn Thanh- Tuần 29 Mùa Thường Niên

Mc 10_35-45
CN. XXIX TN. B
Mc 10, 35-45 (bài dài)

CON NGƯỜI ĐẾN ĐỂ BAN MẠNG SỐNG MÌNH
LÀM GIÁ CỨU CHUỘC CHO NHIỀU NGƯỜI

Khi ấy, ông Giá-cố-bê
Và Gio-an cón ông Giê-bê-đề
Đến gần Chúa Giêsu kề
Thưa Người rằng: “Lạy Thầy, bề chúng con

Muốn Thầy ban cho chúng con
Điều chúng con sắp xin còn Thầy”. đây
Người hỏi: “Các con muốn Thầy
Làm gì cho các con?” này các ông

Thưa: “Xin cho chúng con đồng
Một người ngồi bên hữu, đồng người kia
Ngồi bên tả Thầy nữa kìa
Trong vinh quang của Thầy”. chia sau này

Chúa Giê-su bảo: rằng này
“Các con không biết điều rày xin chi
Các con có thể uống thì
Chén Thầy sắp uống và đi chịu đồng


Một phép rửa Thầy sắp không?”
Các ông đáp: “Thưa được”. lòng sẵn ngay
Chúa Giê-su bảo: “Chén Thầy
Uống các con cũng sẽ tày uống đây

Và phép rửa nữa của Thầy
Sắp chịu, các con cũng rầy sẽ chia
Còn việc ngồi bên hữu kia
Hay bên tả Thầy, ấy kìa thì không

Thuộc quyền Thầy ban, cho đồng
Nhưng là dành để nâng lòng những ai
Đã được chỉ định”. chẳng sai
Mười môn đệ nọ thấu tai chuyện này

Liền bực tức ra mặt ngay
Với Gia-cô-bế và rày Gio-an
Chúa Giê-su gọi bảo ban:
“Các con biết những người hàng được coi

Là lãnh tụ các nước, thôi
Thì sai khiến dân chúng rồi như đây
Ông chủ, và những người này
Làm lớn lấy uy quyền rày trị dân

Các con không như thế phần
Trái lại, ai trong thành phần các con
Muốn làm lớn, hãy chu toàn
Tự làm đầy tớ vẹn tròn anh em

Và ai muốn thành được xem
Kẻ cầm đầu trong anh em của mình
Thì hãy tự nguyện hy sinh
Làm nô lệ mọi người trình diện đây

Vì chính Con Người cũng vầy
Không đến để được hầu đầy cao sang
Nhưng để phục vụ và ban
Mạng sống mình làm giá ngàn quý thay

Cứu chuộc cho nhiều người”. này
Xin cho con quyết theo Thầy Giê-su
Từ nay đến mãi thiên thu
Thực hành ý Chúa cho dù khó nguy.

Fx.V.Thanh

T.2 tuần 29 TN.
Lc.12,13-21

Của cải chẳng giúp được chi
Khi rời trần thế mà đi về trời
Hãy lo sự sống đời đời
Làm giàu cho Chúa như lời Giê-su.

Fx.V.Thanh

T.3 tuần 29 TN.
Lc.12,35-38

Phúc ai tỉnh thức đêm ngày
Như người tôi tớ luôn tay chu toàn
Chủ sẽ chăm tựa ông Hoàng
Ấy là Thiên Chúa thưởng đoàn tôi trung.

Fx.V.Thanh

T.4 tuần 29 TN.
Lc.12,39-48

Sẵn sàng tỉnh thức tôi trung
Nếu mà thất tín cùng chung số phần
Bị đòn đau khổ vô ngần
Đã biết ý Chủ thì cần làm ngay.

Fx.V.Thanh

T.5 tuần 29 TN.
Lc.12,49-53

Ném vào mặt đất lửa thiêng
Để Thần Khí Chúa đốt liền cháy lên
Hoà bình chia rẽ đôi bên
Sống theo ý Chúa vượt trên khác biệt.

Fx.V.Thanh

T.6 tuần 29 TN.
Lc.12,54-59

Trông trời, trông đất, trông mây
Biết thời tiết để cấy cày ruộng nương
Thánh ý Chúa giữa đời thường
Hãy lo tìm sống trên đường về quê.

Fx.V.Thanh

T.7 tuần 29 TN.
Lc.13,1-9

Cái chết lấy mạng sống đi
Hãy lo hoán cải khỏi vì chết oan
Tội tình chưa kịp lo toan
Là theo ma quỷ nhập đoàn âm ty.

Fx.V.Thanh

Read 513 times