Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 23 Tháng 10 2021 15:39

Thơ Hạnh Các Thánh Của Lm Fx Nguyễn Thanh-Tuần 30 Mùa Thường Niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thơ Hạnh Các Thánh Của Linh Mục Fx Nguyễn Thanh-Tuần 30 Mùa Thường Niên

122149785 842873346517115_7933926288268656855_n
THÁNH SIMON VÀ GIUDA TÔNG ĐỒ
28/10

Si-mon tên gọi Nhiệt tâm
Ta-đê-ô gọi tránh nhầm Giu-đa
Is-ca-ri-ốt ngã sa
Phản Thầy lừa bạn thật là tiếc thay!

Hai Tông đồ kính một ngày
Và trong danh sách trình bày kế nhau
Hăng say theo Chúa thật mau
Ơn Thánh Thần xuống thêm giàu đức tin

Noi gương Chúa chết hy sinh
Kiên trung bền vững vì tình hiến dâng.

Fx.V.Thanh

Read 717 times