Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 23 Tháng 10 2021 15:43

Thơ Tin Mừng Của Lm Fx Nguyễn Thanh-Tuần 30 Mùa Thường Niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thơ Tin Mừng Của Linh Mục Fx Nguyễn Thanh-Tuần 30 Mùa Thường Niên

Mc.1615-20
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
NĂM B
Mc.16,15-20

HÃY RAO GIẢNG TIM MỪNG CHO MỌI THỤ TẠO

Chúa Giê-su nói môn đồ:
“Hãy đi khắp chốn tung hô Tin Mừng
Cho mọi thụ tạo chớ đừng
Ai tin thanh tẩy được dừng tội sa

Ai không tin sẽ bị là
Luận tội đã phạm ấy mà cánh chung
Những dấu lạ sẽ tháp tùng
Người tin trừ quỷ khi dùng danh Ta

Nói các thứ tiếng lạ xa
Thuốc độc cùng với mãng xà cầm tay
Chẳng bị hại, uống chẳng say
Bệnh nhân, kẻ liệt đặt tay khỏe liền”


Sau khi nói với họ liên
Chúa Giê-su về trời miền Thiên cung
Ngự bên hữu Chúa cửu trùng
Còn họ đi rao giảng cùng mọi nơi

Chúa cùng hoạt động mọi thời
Phép lạ củng cố mọi lời truyền rao
Nguyện xin Chúa Đấng Tối Cao
Cho muôn dân nước được vào quê Cha!

Fx.V.Thanh


T.2 tuần 30 TN.
Lc.13,10-17

Luật ngày Sa-bát yêu thương
Chữa người phụ nữ biểu dương ân tình
Bực mình Biệt phái giả hình
Chúa Giê-su phán, làm thinh cúi đầu.

Fx.V.Thanh

T.3 tuần 30 TN.
Lc.13,18-21

Ươm mầm bé nhỏ âm thầm
Nắm men, hạt cải vươn tầm vĩ mô
Viên mãn trong Chúa Ki-tô
Nước trời phần thưởng tông đồ yêu thương.

Fx.V.Thanh

T.4 tuần 30 TN.
Lc.13,22-30

Cửa hẹp lắm kẻ không vào
Khi chốt đã khoá Chủ nào mở cho
Thi hành ý Chúa không lo
Dù làm phép lạ, lắm trò cũng thua.

Fx.V.Thanh

T.5 tuần 30 TN.
Lc.13,31-35

Chúa Giê-su sống hiên ngang
Đấng Thánh chấp nhận chịu ngàn đau thương
Gia-liêm cất bước lên đường
Ấp ủ nhân loại muôn phương khoan hồng.

Fx.V.Thanh

T.6 tuần 30 TN.
Lc.14,1-6

Giê-su Chúa chữa bệnh tình
Cho người phụ nữ bị nhìn khắt khe
Giả hình Biệt phái bao che
Tình thương Chúa chẳng e dè thị phi.

Fx.V.Thanh

T.7 tuần 30 TN.
Lc.14,1.7-11

Kẻ dại tìm chốn cao sang
Người khôn chọn đúng nấc thang đời mình
Khiêm nhường được Chúa tôn vinh
Tự kiêu ắt Chúa thiên đình loại ra.

Fx.V.Thanh

Read 506 times