Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 30 Tháng 10 2021 09:57

Thơ Tin Mừng Của Lm Fx Nguyễn Thanh-Tuần 31 Mùa Thường Niên

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Thơ Tin Mừng Của Lm Fx Nguyễn Thanh-Tuần 31 Mùa Thường Niên

chua-nhat-xxxi-quanh-nam-b-mc-12-28b-34

CN. XXXI TN. B
Mc 12, 28b-34

KHÔNG CÓ GIỚI RĂN NÀO TRỌNG HƠN HAI ĐIỀU ẤY

Khi ấy, có người ở trong
Nhóm luật sĩ tiến đến hòng hỏi tra
Với Chúa Giê-su lời là:
“Trong các răn giới nhất là điều chi?"

Chúa Giêsu đáp lại thì:
"Giới răn trọng nhất chính chi ấy là:
Hỡi Is-ra-én, nghe mà:
Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa đây

Duy nhất, và ngươi hãy bày
Yêu mến Thiên Chúa ngươi đây hết lòng,
Hết linh hồn, trí khôn hòng
Và hết sức ngươi. Còn đồng là đây

Giới răn thứ hai thế này:
Ngươi hãy yêu người khác tày mình ngươi.
Không có giới răn cho người
Nào trọng hơn hai giới mười điều đây”

Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy,
Đúng lắm! Thầy dạy phải đấy rất thật
Thiên Chúa là Chúa duy nhất
Ngoài Người chẳng có Chúa phật nào tôn.

Mến Chúa hết lòng, trí khôn,
Hết sức mình, yêu tâm hồn tha nhân
Như chính mình hơn mọi phần
Lễ toàn thiêu, lễ vật cần hy sinh".

Thấy người ấy tỏ ý mình
Khôn ngoan, nên Chúa thật tình nói ra:
Này “Ông cũng không còn xa
Nước của Thiên Chúa thật là bao nhiêu".

Và không ai dám hỏi nhiều
Với Người thêm những lời điều nữa chi.
Con xin yêu Chúa thực thi
Lề luật ghi khắc sống vì tha nhân.

Fx.V.Thanh
T.2, tuần 31 TN.
Lc.14,12-14

Thi ân chớ đợi đáp từ
Cho đi quảng đại giống như Chúa Trời
Người thương phân phát mọi thời
Cho toàn vũ trụ chẳng mời trả vay.

Fx.V.Thanh

T.3, tuần 31 TN.
Lc.14,15-24

Khước từ bữa tiệc ai ơi
Chính là cố ý bỏ rơi đời mình
Hãy yêu thương sống hết tình
Chúa là hạnh phúc trường sinh nhân trần.

Fx.V.Thanh

T.4, tuần 31 TN.
Lc.14,25-33

Con đường theo Chúa gian nan
Vác lấy thập giá với ngàn hy sinh
Của cải, mạng sống, gia đình
Dứt bỏ mọi sự chọn mình Chúa thôi.

Fx.V.Thanh

T.5, tuần 31 TN.
Lc.15,1-10

Chiên lạc, đồng bạc mất đi
Chúa thương tìm kiếm cho kỳ được thôi
Những người tội lỗi cải hồi
Trên trời hoan hỷ, trên môi hát mừng.

Fx.V.Thanh

T.6, tuần 31 TN.
Lc.16,1-8

Con cái đời này khôn ngoan
Con cái sự sáng gặp toàn khó khăn
Biết chọn Chúa Đấng Toàn Năng
Được sống Vĩnh cửu và hằng phúc an.

Fx.V.Thanh

T.7, tuần 31 TN.
Lc.16,9-15

Ai không thờ kính Chúa Trời
Mà lại suy phục ở nơi bạc tiền
Cao sang sự đời hão huyền
Chỉ một mình Chúa vô biên, vô cùng.

Fx.V.Thanh

Read 830 times