Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 15 Tháng 4 2022 22:15

Giáo xứ Thổ Hoàng- Thứ Sáu Tuần Thánh

  Giáo xứ Thổ Hoàng- Thứ Sáu Tuần Thánh
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2022 15:52

Thôi thì xin cho con như tên trộm lành

  THÔI THÌ XIN CHO CON NHƯ TÊN TRỘM LÀNH
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2022 12:18

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh

  Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh-Lm Giuse Hồ Quang Hân,SDB
  Khi nào ông về nước của ông, ông nhớ đến tôi
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2022 12:07

Đóng đinh một vị thần

  ĐÓNG ĐINH MỘT VỊ THẦN
Thứ sáu, 15 Tháng 4 2022 07:33

Đám tang Đức Giêsu

  ĐÁM TANG ĐỨC GIÊSU | Chuỗi Suy Niệm Tin Mừng Tuần Thánh Năm C
  LOAN BÁO LẦN THỨ BA : CUỘC THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH | Chuỗi Suy Niệm Tin Mừng Tuần Thánh Năm C
  LOAN BÁO LẦN THỨ HAI: CUỘC THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH | Chuỗi Suy Niệm Tin Mừng Tuần Thánh Năm C
  LOAN BÁO LẦN THỨ NHẤT: CUỘC TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH | Chuỗi Suy Niệm Tin Mừng Tuần Thánh Năm C
  HÀNH TRÌNH VÀO MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI | Suy Niệm Tin Mừng Trong Tuần Thánh Năm C